• Nissan Intelligent Mobility är Nissans primära framtidsvision för mobilitet
  • Det förvandlar din bil till en mer spännande partner genom att omdefiniera allt från hur vi kör, hur den drivs och hur den kan integreras i samhället. Nissan LEAF är ikonen för Nissan Intelligent Mobility
  • Nissan Intelligent Mobility består av tre delar – Intelligent Driving, Intelligent Power och Intelligent Integration

 

Intelligent Driving

Ökad trygghet bakom ratten genom bättre säkerhet, kontroll och komfort för alla i bilen. Exempel på Intelligent Driving-tekniker från Nissan:

  • ProPILOT: ett innovativt och avancerat assistanssystem, som underlättar förarens arbetsbelastning vid motorvägskörning och på långa pendlingssträckor
  • ProPILOT Park: bilen tar över styrning, acceleration, bromsning och växling genom ett enda knapptryck och manövrerar då automatiskt in bilen i en parkeringsficka, medan föraren kan koppla av
  • Intelligent Autobroms: förbättrad säkerhet genom att föraren får hjälp att undvika kollision med andra fordon (och fotgängare) samt minskad risk för kollisionsskador

 

Intelligent Power

Mer boost genom körglädje som också är ren och effektiv

  • Nissans elbilar med nollutsläpp och e-POWER (100 % motordrivning) ger spänning, körglädje och njutbar acceleration med miljöfördelar

 

Intelligent Integration

Mer anslutbarhet genom enkel länkning till våra bilar till övriga samhället

  • Vehicle to Home (V2H) jämnar ut strömförbrukningen under perioder av hög belastning, men kan dessutom användas som reservkälla vid strömavbrott och/eller strömbrist
  • SAM (Seamless Autonomous Mobility): kombinerar artificiell intelligens (AI) i bilen med extern personlig support för att hjälpa förarlösa, självkörande fordon att fatta beslut i oberäkneliga situationer, till exempel då det stöter på hinder på vägen
Utfärdad av Nissan