• ServCity tar sig an komplexa stadsgator i Greenwich, London och har skissat på en plan för utnyttjandet av stadsinfrastruktur i avancerad teknik för autonom körning
  • Projekt med stöd från den brittiska regeringen utvecklar självkörande fordon som kommunicerar med stadsinfrastrukturen för att förbättra fordonsanvändning i stadsmiljöer 
  • ServCity bidrar med utgångspunkt i Nissan LEAF till utvecklingen av teknik för autonoma körtekniker hos Nissan i takt med att företaget utvecklar sin långsiktiga vision för Nissan Ambition 2030

ServCity, ett partnerprojekt som backas upp av Nissan och stöds av den brittiska regeringen, har nått sitt slutmål genom att använda avancerad teknik för självkörande bilar i komplexa stadsmiljöer i London, integrerat med stadens infrastruktur.

Efter tre års forskning och över 1 600 testmil har Nissan arbetat med projektpartners för att ta fram en plan som kommer att hjälpa brittiska städer att införliva avancerad teknik för självkörande fordon med stadsinfrastruktur. Projektet utforskade också hur städer i framtiden skulle kunna leverera en tjänst i ”Robotaxi”-stil till nytta för stadsbor och pendlare.

ServCity, som bygger på en 100 % elektrisk Nissan LEAF, har med framgång genomgått allt tuffare valideringstester på vägarna i London, uppkopplade till Smart Mobility Living Lab (SMLL) i Greenwich. ServCity kunde utnyttja den fulla kapaciteten hos SMLL, som använde sitt nätverk av vägsensorer och databehandling för att skapa en futuristisk samarbetsinriktad infrastrukturmiljö och skickade nya data till CAV för att förbättra dess situationsmedvetenhet. Infrastrukturen kan detektera ett objekt utanför fordonets kurs eller sikt (t.ex. runt en kurva eller på avstånd) och informera fordonet så att det kan manövrera i takt med trafikflödet, till exempel i samband med filbyte.

Precis som med alla tidigare CAV-utvecklingsprojekt som finansieras av brittiska staten är detta projekt ett viktigt sätt att skapa förtroende bland allmänheten för CAV-fordonens säkerhet på brittiska vägar och påvisbara samhällsnytta. I projektets slutskede genomförs en rad demonstrationer för intressenter där gästerna själva kan uppleva avancerad teknik för självkörande fordon integrerat med CAV-redo infrastruktur på Greenwichs gator.

David Moss, Senior Vice President, Region Research & Development för Nissan AMIEO (Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa och Oceanien) säger: "Vi är mycket stolta över att vara en del av ServCity-projektet och Nissan LEAF har visat sig vara det idealiska testfordonet. Med vår långsiktiga vision Nissan Ambition 2030 har vi åtagit oss att stödja ökad tillgänglighet till säker och spännande mobilitet. Att utveckla vår kapacitet och expertis inom autonom körning är avgörande för detta arbete och forskningsprojekt som ServCity är avgörande för teknikutvecklingen.

"Genom vår FoU-bas i Cranfield i Storbritannien, utvecklar Nissan kontinuerligt nya lösningar för att kunna erbjuda ändamålsenlig teknik som kommer våra kunder till del. ServCitys bedrifter bidrar till våra ansträngningar för att främja en framtid där vi hoppas kunna se noll trafikrelaterade dödsolyckor samtidigt som vi ger kunderna den extra komfort och bekvämlighet som avancerad teknik för autonom körning innebär." 

ServCity samfinansieras av den brittiska regeringen med konsortiepartners, regeringens £100m Intelligent Mobility-fond som förvaltas av Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) och tillhandahålls via den brittiska innovationsbyrån Innovate UK. Under tre år har sex partners – Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, University of Nottingham och SBD Automotive tillsammans utarbetat en plan som ska vägleda OEM-tillverkare, transportleverantörer och stadsplanerare att bli ”CAV-redoa” i Storbritanniens städer.

Tekniken bakom autonom körning är en av hörnstenarna i Nissan Ambition 2030, en långsiktig vision där företaget strävar efter att skapa en renare, säkrare och mer inkluderande värld.

Nissan har inte bara tillhandahållit 100 % eldrivna Nissan LEAF som testfordon, utan också en talangfull samling ingenjörer som bidragit till forskningen och utvecklingen av tekniken för autonom körning. Detta har gjort det möjligt att utveckla ett testfordon som självständigt navigerar längs Londons trafikerade gator bland övriga trafikanter – både vid stillastående och rörelse – samtidigt som den är uppkopplad mot stadens infrastruktur.

Med fler än 115 inblandade personer och närmare 16 000 arbetsdagar under projektets gång är ServCity ett viktigt steg mot framtida implementering av autonom mobilitet.

Transportminister Jesse Norman: - Regeringen har investerat 7 miljoner GBP i det här projektet för att ligga i framkanten för innovation. Sedan dess har ServCity visat sig vara centralt för att besvara de praktiska frågorna om hur man kan integrera självkörande fordon i städer för den breda allmänheten."

Om ServiceCity

ServCity använder en integrerad strategi för att lösa de många utmaningarna med att implementera självkörande fordon i våra städer.

Driftsättning av dessa nya mobilitetstjänster kan inte fungera om de introduceras i samlad form. Det finns för många beroenden och faktorer utanför tjänsteleverantörernas synfält för att kunna arbeta självständigt.

Därför måste autonoma mobilitetstjänster ses över på ett gemensamt sätt.

Vårt mål är att skapa en plan – en uppsättning insikter och riktlinjer – för hur autonoma mobilitetstjänster kan bli ett vardagligt inslag i våra städer, för alla. Våra forskningsresultat kommer att bidra till att skapa en praktisk vägledning för beslutsfattare, budgetansvariga, transportleverantörer, teknikleverantörer – och alla som har en roll att spela i framtidens mobilitet.

www.servcity.co.uk

För mer information, kontakta:
Lotta Thulin, PR/Information, Nissan Sverige
070-580 68 06 eller cthulin@nissan-europe.com

# # #

 

Utfärdad av Nissan