• Nissan Sverige introducerar ny distributionsmodell
  • Den nya distributionsmodellen implementeras från januari 2024 med detaljhandelspartners som blir agenter för varumärket
  • Förändringen representerar ett positivt steg för Nissan, dess distributionsnätverk och för kunden
  • Sverige, en marknad i framkant av digitalisering och elektrifiering, är en idealisk pilotmarknad

Stockholm – Nissan introducerar agentmodell i Sverige för att anpassa sig till kundernas förändrade köpbeteenden, omstrukturera återförsäljarnätverket samt behålla kundupplevelsen i hjärtat av sin verksamhet.

Återförsäljarnätverket i Sverige som under den traditionella modellen köper fordon från varumärket för att sälja på marknaden, och därmed sätter sin egen prisstrategi samt sköter kundrelationen, blir nu agenter för Nissan.
Enligt den nya agentmodellen kommer Nissan att ta på sig ansvaret för kundernas inköp och ägande, hantera fordonslager på marknaden, fastställa en konsekvent prisstrategi över alla kanaler och säkra direktförsäljning med kunder.
Som agenter kommer distributionsnätverket att fungera som mellanhänder på uppdrag av Nissan, där agenterna förblir en integrerad del av köpprocessen.
Deras roll som viktiga kontaktpunkter för kunder för provkörningar och information kommer att fortsätta. Agenterna kommer att hantera leveranserna av bilar till kunderna för Nissans räkning, samt erbjuda servicemarknadstjänster.

Övergången till en agentmodell i Sverige är ett svar på kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar. Baserat på analys av den svenska marknaden letar kunderna efter en transparent, sömlös flerkanalsupplevelse när de köper ett fordon och det är viktigt med rätt resurser, strukturer och partners på plats för att stödja dessa växande behov.

Sverige, med sitt fokus på digitalisering, abonnemangsköp och införande av elektrifiering, är en marknad i framkant av övergången till en ny era av fordonsägande, vilket gör det till en idealisk pilotmarknad för denna nya modell. Sverige är den enda pilotmarknaden och det finns för närvarande inga planer på att utöka modellen till andra länder.

Den nya agentmodellen som introduceras i Sverige kommer att skapa transparenta och konsekventa kommersiella kanaler online och offline med agenterna fullt fokuserade på kundnöjdhet och upplevelse. Genom att anamma ytterligare digitalisering av branschen kommer denna mer effektiva distributionsmodell att innehålla nya detaljhandelsformat som är skräddarsydda för den lokala marknaden, såsom provkörnings- och leveranscenter och serviceställen.

"Marknaden och kundernas beteende och förväntningar förändras. Vi ska möta kundernas förväntningar och underlätta för den bästa köpprocessen. Våra detaljhandelspartners är ryggraden i vår distribution i Sverige och kommer att vara det i framtiden eftersom vi fortsätter att arbeta nära varandra, säger Cecilie Pedersen, Country Director för Nissan i Sverige.

"Agentmodellen sätter kundens behov i centrum och erbjuder dem en mer avancerad, enhetlig och konsekvent tjänst. En av fördelarna med denna modell är att den gör det möjligt för oss att implementera en fast och transparent prisstrategi. Kunder letar efter en integrerad "omni- channel"-upplevelse av bilköp och ägande och den nya modellen möjliggör ett mer konsekvent erbjudande till kunder över online- och offlinekanaler", säger Christian Costaganna, VD, Nissan Nordic
Europe Oy.

Förändringen representerar ett positivt drag inte bara för Nissan utan ger också tydliga fördelar för partner och kunder. Nissan förbereder denna förändring i samarbete med Återförsäljarföreningen i Sverige.

"Vi är glada över att Nissan har inkluderat oss från ett mycket tidigt skede i processen att anpassa och implementera en ny distributionsmodell. Vi har viktig erfarenhet och Nissan har värderat vår input under denna process. Syftet är att ha säkrat bästa möjliga distributionsmodell för kunden, agenten såväl som för Nissan", säger Återförsäljarföreningen för Nissan Sverige.

"Vårt fokus är helt klart att säkerställa en bättre och sömlös upplevelse för våra kunder. De är de viktigaste eftersom vi strävar efter att öka
kundlojaliteten och behålla kunderna", avslutar Christian Costaganna.

Den nya agentmodellen kommer att implementeras från januari 2024 och arbetet fortsätter i samarbete med det nuvarande återförsäljarnätverket för att ha alla aspekter redo och på plats för lanseringen.

 

# # #

För ytterligare information kontakta:
Marina Maneas Bakkum, Communications Director, Nissan Nordic Europe Mobile: +47 90 02 13 43
E-mail: MManeasBakkum@nissan-europe.com

Om Nissan Nordic Europe Oy
Nissan Nordic Europe Oy är Nissans import- och marknadsföringsföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca 175 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.
www.nissan.se

Om Nissan AMIEO (Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa och Oceanien)
Nissan siktar mot att bli ett hållbart företag som driver mot en renare, säkrare och mer inkluderande värld. Hållbarhet är kärnan i Nissans långsiktiga vision, Ambition 2030.
För att möta kritiska miljö-, samhälls och kundbehov, syftar denna strategi till att leverera elektrifierade modeller och teknisk innovation på nyckelmarknader globalt.
Detta stärker Ambition 2030 som stödjer Nissans mål, att vara koldioxidneutralt över hela livscykeln för dess produkter och verksamhet till 2050. Nissan AMIEO-regionen, med EV36Zero i centrum, är redo att påskynda övergången till en elektrifierad framtid.

För mer information om Nissans produkter, tjänster och engagemang för hållbar mobilitet, besök nissan-global.com. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn samt se alla våra senaste videor på YouTube.

Utfärdad av Nissan