Nissan redovisar nettointäkter på 1,1 miljarder euro första kvartalet VÅ2016

 

 

Resultat för 3 mån. fram t.o.m. 30 juni 2016 (TSE report basis – China JV equity basis)1

VÅ2016 KV1

(april-juni 2016) 

Jämfört med samma period förra året

Nettoomsättning

 21,8 miljarder
EUR

 +0,8%

Rörelseresultat

 1,4 miljarder
EUR

 -0,1%

Ordinärt resultat

 1,6 miljarder
EUR

 +1,1%

Nettointäkter2

 1,1 miljarder
EUR

 .1,7%

Baserat på en genomsnittlig valutakurs på 121,9 JPY/EUR

 

Nissan Motor Co., Ltd. har presenterat sitt finansiella resultat för verksamhetsårets första kvartal (t.o.m. 30 juni 2016).

 

Rörelseresultatet för perioden belöpte sig till 1,4 miljarder EUR, motsvarande en vinstmarginal på 6,6% på nettoomsättningen som uppgick till 21,8 miljarder EUR. Räknat i konstant valuta, landade rörelseresultatet på 267,0 miljarder JPY, en ökning med 37,8%.

 

”Nissan levererade solida finansiella resultat under verksamhetsårets första kvartal, detta trots den senaste tidens motvind vad beträffar valutakurserna och den fortsatta osäkerheten på tillväxtmarknaderna” sa Carlos Ghosn, företagets styrelseordförande och Chief Executive Officer. ”Stimulerande efterfrågan på huvudprodukterna, speciellt i Nordamerika, tillsammans med vårt fortsatta fokus på kostnadseffektivitet, bidrog till förbättrad underliggande prestanda, vilket ger oss goda förutsättningar att kunna nå det uppsatta målet för verksamhetsårets nettointäkter. Detta är en avspegling av vår kostnadsdisciplin, vår pågående produktoffensiv liksom av fördelarna med vår alliansstrategi.”

 

På proformabasis, innefattande proportionell konsolidering av resultaten från Nissans joint ventures i Kina, uppgick nettoomsättningen till 2,89 miljarder JPY. Rörelseresultatet låg på 209,0 miljarder JPY, vilket ger en rörelsevinstmarginal på 7,2%.

 

Framtidsutsikter för VÅ2016

  

Nissan infriade de prognoser som delgavs Tokyo-börsen i maj. Beräknat enligt kapitalandelsmetoden för verksamhetsåret, som löper till den 31 mars 2017, visar prognoserna:

 

Nissan: prognos för VÅ2016– TSE report basis – China JV equity basis1
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Ordinärt resultat
Nettointäkter2
Beräknat på en valutakurs på 120 JPY/EUR

 

1 Sedan starten på verksamhetsåret 2013, har Nissan redovisat siffror som beräknats enl. kapitalandelsmetoden för sitt joint venture med Dong Feng i Kina. Även om redovisningen av nettointäkterna förblir oförändrad med denna beräkningsmetod, innehåller resultaträkningen enligt redovisningsmetoden för intressebolag inte längre Dong Feng-Nissans resultat avseende omsättning och rörelsevinst.
2 Nettointäkter som kan tillskrivas moderbolagets ägare

För mer detaljerad finansiell information och olika presentationer, gå in på:
www.nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL/

 

Genom att räkna i ”konstant valuta” är det möjligt att uppskatta företagets underliggande prestanda genom att de effekter som fluktuerande valutakurser åstadkommer, då exkluderas. Finansiella uppgifter i konstant valuta ska ej uppfattas som ett substitut för, eller varande bättre än, de rapporterade uppgifterna om den finansiella prestandan.

 

 

###

 

 

Om Nissan Europe
Bland alla utomeuropeiska tillverkare, hör Nissan till dem som har den mest omfattande närvaron på den europeiska marknaden. Företaget har fler än 14 500 anställda i sin europeiska verksamhet inom konstruktion, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Vid Nissans anläggningar i Storbritannien, Spanien och Ryssland tillverkades förra året fler än 635 000 bilar, som t.ex. mini-MPVs, prisbelönta crossovers, SUV:ar, transportfordon samt Nissan LEAF, världens mest sålda elbil med 97 % kundnöjdhet och 95 % av kunderna som  gärna rekommenderar bilen till vänner. I dag erbjuder Nissan 24 innovativa produkter på den europeiska marknaden och har som mål att bli det mest attraktiva märket i Europa. 

 

Nissan Nordic Europe Ltd. är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca. 185 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland. www.newsroom.nissan-europe.com/se, http://www.nissan.se/

 

Följ oss på: facebook.com/NissanSverige, twitter.com/NissanSverige, youtube.com/NissanSverige

Utfärdad av Nissan