Nissan presenrerar bränslecellsbil som drivs med el från bioetanol och har en räckvidd på mer än 600 km

 

 

Nissan Motor Co., Ltd. presenterade i Brasilien världens första prototyp, som drivs av en fastoxidbränslecell (SOFC) och som går på el från bioetanol. Det nya system består av en “e-biobränslecell” med en elgenerator som drivs av en fastoxidbränslecell (SOFC), som utnyttjar reaktionen av syre med flera bränslen, bland annat etanol och naturgas, för att producera elektricitet med hög effektivitet.

 

Prototypen, som drivs av e-biobränslecell, är en 100% eldriven transportbil med en fastoxidbränslecell (SOFC) som kraftkälla. Den går på 100 % etanol, som laddar ett 24kWh-batteri. Systemet ger en räckvidd på mer än 600 km. Nissan kommer att genomföra ytterligare tester av prototypen på allmänna vägar i Brasilien.

 

Nissan unveils world’s first Solid-Oxide Fuel Cell vehicle

 

Carlos Ghosn, President och CEO för Nissan Motor Co. Ltd., gav följande kommentar: “E-biobränslecellen erbjuder miljövänliga transporter och skapar möjligheter för regional energiproduktion, samtidigt som systemet stödjer befintlig infrastruktur. I framtiden kommer e-biobränslecellen att bli ännu mer miljövänlig. Etanolblandat vatten är enklare och säkrare att hantera än de flesta andra bränslen. Det har fantastiska möjligheter att skapa marknadstillväxt, utan att det krävs en ny infrastruktur."

 

Specifikationer

Modell e-NV200
Batterikapacitet 24 kWh
Energikälla Elektricitet, Ethanol
Tankkapacitet 30 L
SOFC uttag 5 kW
Räckvidd 600 km-plus

 

*Då detta är en prototyp, kan specifikationerna komma att ändras

 

 

I juni meddelade Nissan i Yokohama att man bedrev forskning och utveckling kring e-biobränslecell. Drivlinan är ren, högeffektiv, lätt att leverera och går på 100% etanol eller etanolblandat vatten. De koldioxidneutrala utsläppen är lika rena som atmosfären och blir en del av den naturliga kolcykeln. Dessutom ger e-biobränslecellen samma snabba acceleration och tysta gång som en elbil samt låga driftkostnader, samtidigt som räckvidden kan jämföras med räckvidden för bensindrivna fordon. 

 

 

 

 

Bioetanolbränslen kommer framför allt från sockerrör och majs, som är allmänt tillgängliga i Nord- och Sydamerika, där det finns en allmänt etablerad infrastruktur. Tack vare att etanol är lättillgängligt och att etanolblandat vatten har låg brännbarhet, är systemet inte starkt beroende av eller begränsat till befintlig infrastruktur för laddning. Därför är det lätt att lansera systemet på marknaden. I framtiden behöver man kanske bara stanna vid en liten affär för att köpa bränsle.

 

I strävan efter att förverkliga ett samhälle med noll utsläpp och noll dödsoffer i trafiken, fortsätter Nissan att marknadsföra intelligens och elektrifiering av bilar. Nissans varumärkeslöfte "Innovation That Excites", levereras med Nissans intelligenta mobilitet, som fokuserar på hur bilar drivs, framförs och integreras i samhället via en ännu mer behaglig och komfortabel körupplevelse. E-biobränslecellen kommer att förverkliga konceptet "Nissan Intelligent Power", som marknadsför högre effektivitet och elektrifiering av bilar samt körglädje tillsammans med batteridrivna elbilar såsom Nissan Leaf, Nissan e-NV200 och e-Power. Den senare är utrustad med en motor som har en exklusiv högkapacitetsmotor och elgenerator. Nissan kommer att fortsätta att leverera värde till sina kunde genom att inkorporera system, som gör det möjligt att utvinna elektrisk kraft från olika bränslen, samtidigt som man fokuserar på infrastrukturfrågor som är kopplade till energiförsörjningen över hela världen.

 

Obs! För mer information om e-biobränslecellen hänvisar vi till Nissans pressmeddelande från den 14 juni 2016.

Utfärdad av Nissan