• Nissan Nordic Europe stödjer Nissans globala strategi för att uppnå koldioxidneutralitet till 2050
• En omfattande satsning har gjorts för att minska CO2-avtrycket, följa miljöbestämmelser och samarbeta med företag som har samma målsättning

År 2050 förväntas jordens befolkning uppgå till 9 miljarder. Näringsliv och lokalsamhällen kommer att spela en allt större roll för att lösa miljöfrågor och förverkliga de hållbara utvecklingsmålen (SDG) som antagits av FN.

Som en ledande aktör inom fordonsindustrin tar Nissan sitt ansvar och har en rad handlingsplaner under namnet "Nissan Green Program" (NGP). Här är fokusområdena följande: Nollutsläpp, bränsleeffektivitet, minimering av koldioxidavtryck, minskad användning av naturresurser m.m.

Miljöcertifieringen ISO 14001 hos oss i Nissan Nordic Europe är ett viktigt steg på vägen mot koldioxidneutralitet till 2050

DNV granskade Nissan Nordic Europe under perioden 2019-2022, och följande punkter erkändes:

  • Stark minskning av CO2-utsläpp från affärsresor och energianvändning på kontoren i de sju länderna
  • Systematisk uppgradering av avfallssystem samt återvinning av batterier och fordon Full överensstämmelse med Clean Air For Europe-reglerna (CAFE) och minskade genomsnittliga CO2-utsläpp från Nissan-fordon
  • Val av lokala leverantörer som är i linje med Nissans miljöprinciper

Christian Costaganna, VD för Nissan Nordic Europe säger: "Vi är mycket stolta över att våra insatser har uppmärksammats efter en omfattande revision och att vi har tilldelats ISO
14001-certifikatet som ett bevis på att det arbete vi har gjort har burit frukt. Detta motiverar oss att fortsätta vårt arbete mot en mer hållbar framtid."

För Nissan här i Norden, såväl som globalt, är det ett tydligt mål att arbeta för lägre koldioxidutsläpp. På Nissan fortsätter detta arbete och vi kommer inom kort att dela med oss ​​av fler nyheter om våra insatser för ett mer hållbart samhälle.

 

 

 

# # #

För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR/Information, Nissan Sverige
Tel: 070-580 68 06 eller cthulin@nissan-europe.com

 

Sustainability report 2022: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/LIBRARY/SR/2022.html
Sustainability at Nissan: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/OVERVIEW/
Nissan Green Program: https://www.nissanglobal.com/EN/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/GREENPROGRAM/

 

Om Nissan Nordic Europe Oy
Nissan Nordic Europe Oy är Nissans import- och marknadsföringsföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca 175 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.
www.nissan.se

Om Nissan AMIEO (Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa och Oceanien)
Nissan siktar mot att bli ett hållbart företag som driver mot en renare, säkrare och mer inkluderande värld. Hållbarhet är kärnan i Nissans långsiktiga vision, Ambition 2030.

För att möta kritiska miljö-, samhälls och kundbehov, syftar denna strategi till att leverera elektrifierade modeller och teknisk innovation på nyckelmarknader globalt.

Detta stärker Ambition 2030 som stödjer Nissans mål, att vara koldioxidneutralt över hela livscykeln för dess produkter och verksamhet till 2050. Nissan AMIEO-regionen, med EV36Zero i centrum, är redo att påskynda övergången till en elektrifierad framtid.

För mer information om Nissans produkter, tjänster och engagemang för hållbar mobilitet, besök  nissan-global.com. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn samt se alla våra senaste videor på YouTube.

Utfärdad av Nissan