• Nissan Sverige går över till agentmodell den 1 januari 2024
 • Förändringen är ett positivt steg för Nissan, dess distributionsnät och för kunderna
 • Agentnätverket finns representerat på 43 orter över hela landet
 • Sverige, en marknad i framkant av digitalisering och elektrifiering, är en idealisk pilotmarknad

Stockholm – Från och med januari 2024 kommer Nissan att introducera agentmodell i Sverige, för att anpassa sig till kunders förändrade köpbeteende, omforma sitt återförsäljarnätverk och hålla kundupplevelsen i centrum för sin verksamhet.

Enligt det nya agentprogrammet kommer Nissan att ta ansvar för kundernas inköp och äganderesa, hantera fordonslager på marknaden, fastställa en konsekvent prisstrategi över alla kanaler och säkra direktförsäljning med kunder. Återförsäljarnätverket kommer att bli agenter och agera på uppdrag av Nissan. Deras roll kommer att fortsätta som viktiga kontaktpunkter för kunder för provkörningar, information och att de kommer att hantera fordonsleveranser till kunder för Nissans räkning, samt erbjuda eftermarknadstjänster.

Följande samarbetspartner blir agenter för Nissan på totalt 43 orter runt om i Sverige:

 • Bilbörsen i Östersund
 • Bilbyter
 • Bilia
 • Bilkompaniet
 • Hedin Bil
 • Holmgrens Bil
 • Hurtigs Bil
 • Landrins Bil
 • Lindells Bil
 • Nordmarkens Motor
 • RA Motor Stockholm
 • Team Autocar
 • Visby Motorcentral

"Marknaden och kundernas beteende och förväntningar förändras. Övergången till agentmodellen i Sverige är ett svar på denna förändring. Baserat på analys av den svenska marknaden letar kunderna efter en transparent, sömlös flerkanals-upplevelse när de köper fordon. Det är viktigt att ha rätt resurser, strukturer och partners på plats för att stödja dessa växande behov. Vi är därför mycket stolta över att nu kunna presentera vårt nätverk av agenter" säger Cecilie Pedersen, Country Manager för Nissan i Sverige.

Nissan arbetar för att omvandla sin verksamhet i Europa i ljuset av förändrade marknadsbehov och kundernas köpförväntningar, för att säkerställa att man har rätt strukturer och resurser på plats.

Sverige, med sitt fokus på digitalisering, prenumerationslösningar och införande av elektrifiering, är en marknad i framkant av övergången till en ny era av fordonsägande, vilket gör det till en idealisk pilotmarknad för denna nya modell.

Sverige är den enda pilotmarknaden och det finns för närvarande inga planer på att utöka modellen till andra länder.

"Vi är glada över att lansera vår nya agentmodell i Sverige som vi har satt upp i nära samarbete med våra samarbetspartners. Den nya agentmodellen i Sverige kommer att skapa transparenta och konsekventa kommersiella kanaler online och offline med agenterna fullt fokuserade på kundnöjdhet och upplevelse", säger Christian Costaganna, VD, Nissan Nordic Europe Oy.

Förändringen representerar ett positivt drag inte bara för Nissan, utan ger också tydliga fördelar för partners och kunder. Under det senaste 1,5 året har Nissan haft ett nära samarbete med svenska Återförsäljarföreningen för att lansera det nya nätverket.

"Vi är glada och tacksamma över att Nissan har inkluderat Återförsäljarföreningen från ett mycket tidigt skede av projektet för att utveckla en ny distributionsmodell. Under denna process har vi tillsammans lyckats skapa en samarbetsmiljö och möjlighet för oss att påverka och i slutändan utveckla en distributionsmodell som är till fördel både för kunden och agenten samt Nissan Sverige", säger Återförsäljarföreningen för Nissan i Sverige.

Costaganna tillägger, "Vi ser fram emot att fortsätta vår positiva relation med våra samarbetspartners, som nu arbetar som agenter. Vårt fokus flyttas till våra kunder och säkerställer en positiv och sömlös upplevelse när vi lanserar denna nya distributionsmodell."

# # #

För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR/Information, Nissan Sverige
Tel: 070-580 68 06 eller cthulin@nissan-europe.com
eller
Marina Maneas Bakkum, Communications Director Nissan Nordic
MManeasBakkum@nissan-europe.com

www.nissan.se

Om Nissan Nordic Europe Oy
Nissan Nordic Europe Oy är Nissans import- och marknadsföringsföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca 175 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.

Om Nissan AMIEO (Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa och Oceanien)
Nissan siktar mot att bli ett hållbart företag som driver mot en renare, säkrare och mer inkluderande värld. Hållbarhet är kärnan i Nissans långsiktiga vision, Ambition 2030.
För att möta kritiska miljö-, samhälls och kundbehov, syftar denna strategi till att leverera elektrifierade modeller och teknisk innovation på nyckelmarknader globalt.
Detta stärker Ambition 2030 som stödjer Nissans mål, att vara koldioxidneutralt över hela livscykeln för dess produkter och verksamhet till 2050. Nissan AMIEO-regionen, med EV36Zero i centrum, är redo att påskynda övergången till en elektrifierad framtid.

För mer information om Nissans produkter, tjänster och engagemang för hållbar mobilitet, besök  nissan-global.com. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn samt se alla våra senaste videor på YouTube.

Utfärdad av Nissan