För att Sveriges elnät ska täcka framtidens teknikbehov, såsom elbilar, behöver vi använda den el som redan finns lagrad i bilarna på ett smartare sätt. Det är en utmaning så stor att den bara kan lösas genom samarbete över gränser.

  

Nissan och Kungsbacka kommun har inlett ett samarbete, tillsammans med E.ON, gällande installation och drift av 10 Vehicle-to-Grid (V2G) enheter. Med V2G-teknik kommer elbilar att spela en mycket viktig roll i det framtida energihanteringssystemet. V2G är Nissans mål om ett mer integrerat samhälle med kontor, skolor, bostäder, vägar och bilar, som alla är sammankopplade.

"Samarbetet med Kungsbacka Kommun och E.ON är en viktig milstolpe i omställningen. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät. Som världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa kommuner, konsumenter och företag att skapa ett mer hållbart samhälle. Att hantera miljöutmaningarna runt om i världen, kräver smarta lösningar och ett nytt tillvägagångssätt för traditionella energi- och distributionsmodeller. Att V2G integreras kommersiellt i Kungsbacka banar vägen för en bredare användning av tekniken", säger Sanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.

V2G-laddare är en typ av snabbladdare som, utöver laddning av elbilar, fungerar som backup av elektriciteten i kommunens fastigheter och, i framtiden, som stabilisering av elnätet. En lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön.

"De bilar vi har idag i kommunens fordonsflotta är en outnyttjad batterireserv. Med hjälp av den nya tekniken kan vi använda den energi som lagras i våra elbilar från Nissan och därmed skapa en jämnare energianvändning för kommunens verksamheter, vilket ger lägre elkostnader. Vi är glada och stolta att vara den första kommunen i Sverige som integrerar och etablerar V2G-enheter. Kungsbacka är en av de solcellstätaste kommunerna i Sverige. Vi ser i förlängningen stora möjligheter att kunna lagra elen från våra solcellsanläggningar i bilar och batterilager", säger Christer Lindström, fordonsansvarig, Kungsbacka Kommun.

Installationen och test av V2G i Kungsbacka kommer att ske i omgångar och E.ON blir ansvariga för driften av enheterna när de är installerade och testade.

"Om Sveriges elnät ska klara framtidens kapacitetsbehov måste vi tänka in elbilar som en integrerad del av energisystemet och använda den el som finns lagrad i bilarnas batterier på ett smartare sätt. Vi är helt övertygade om att V2G kommer att ha en central roll i den framtida lagringen av el. E.ON har många års erfarenhet av att utveckla och driva intelligenta laddlösningar och vi ser fram emot att, tillsammans med Nissan och Kungsbacka kommun, utveckla V2G-tekniken", säger Tore Harritshöj, chef för eMobility inom E.ON i Norden.

 
# # #

 

Om Nissan Europe
Bland alla utomeuropeiska tillverkare, hör Nissan till dem som har den mest omfattande närvaron på den europeiska marknaden. Företaget har fler än 17 000 anställda i sin europeiska verksamhet inom konstruktion, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Vid Nissans anläggningar i Storbritannien, Spanien och Ryssland, tillverkades förra året fler än 640 000 bilar, inklusive prisbelönta crossovers, transportbilar samt Nissan LEAF, världens mest sålda elbil. Nissans vision om Intelligent Mobility är designad för att leda Nissan's produkt- och teknologi-linjer och denna 360 graders vändning mot framtidens mobilitet kommer att förankra kritiska företagsbeslut om hur bilar drivs, körs och hur de integreras i samhället. Nissan har som mål att bli det mest attraktiva asiatiska märket i Europa.

 

Nissan Nordic Europe Ltd. är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter ca. 185 anställda. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland. nissan.se/

För mer information om Nissan’s produkter, service och företagets åtagande gällande hållbar mobilitet, besök nissan-global.com. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn samt se alla våra senaste videos på YouTube.

 

Mer information:
Österplan Alexandra, Communications Manager
Tel +46(0)706934751
AOsterplan@nissan-europe.com

Utfärdad av Nissan